Leren vliegen

U stelt zich vragen, wat is een ULM, wat is een PPL-opleiding, wat is het verschil tussen beiden, u heeft een bedenking, u vraagt zich af wat het kost, u vraagt zich af of je medisch gezien mag leren vliegen, u vraagt zich af hoe een opleiding verloopt of… u bent gewoon nieuwsgierig. Lees gerust even verder. Alles over de theoretische opleiding, de praktijkopleidingen PPL en ULM kom je te weten.

Theoriecursus sportvliegen (PPL) en ultra light motorized (ULM) 2020 – 2021

Binnenkort start de theoriecursus sportvliegen (PPL) en ultra light motorized (ULM). De theorielessen zullen steeds doorgaan in het pilotenlokaal van Aero-Kiewit vzw op woensdag- en vrijdagavond van 20 tot ca. 22.30 uur en dit gedurende een 30-tal weken. (einde cursus is voorzien juni 2021). Tijdens vakantieperiodes (Allerheiligen-, Kerst-, Krokus- en Paasvakantie) worden er geen lessen gegeven. Kostprijs voor deze theoriecursus: 395 euro waarvan, bij het slagen in het proefexamen, 250 euro zal worden terugbetaald via een provisiestorting. Voor de aankoop van een volledig pakket cursusboeken dient een bijkomend bedrag van 130 euro betaald te worden. Voor het volgen van de ‘theoriecursus’ te Aero-Kiewit dien je geen lid te zijn van Aero-Kiewit vzw. Het is tevens absoluut een “must” dat ook kandidaat ULM-piloten deze cursus volgen! Ondanks dat ULM’ers in Brussel enkel een examen reglementering en wetgeving dienen af te leggen is het noodzakelijk dat men over het volledig pakket dient op de hoogte te zijn.

Inschrijving voor deelname aan de cursus kan enkel via de link op de website.

Voel je het kriebelen om ook te leren vliegen?

Droomt u van rust, ruimte, wolken, reizen, mooie weidse zichten, de vrijheid van een vogel beleven, uw horizonten verleggen…een vliegtuig besturen! Deze droom kan werkelijkheid worden. Het kan en is haalbaar. Ontdek het hier!

Als ATO-322 biedt Aero-Kiewit vzw volgende door het Bestuur der Luchtvaart erkende opleidingen aan: PPL, LAPL, VFR Night, Banner towing, Glider Towing en Aerobatics. 

Vliegen gevaarlijk?

Vliegangst komt meestal voort uit een subjectief gevoel van onveiligheid. Het is onomstotelijk bewezen dat vliegen veel en veel veiliger is dan het autoverkeer. De kleine vliegtuigjes zijn ook niet onveiliger dan hun grotere broers. Maar we denken nu eenmaal te weinig rationeel na, zowel bij het instappen in een auto, als bij het aan boord gaan van een vliegtuig. Het feit dat de media (te)veel aandacht besteden aan vliegincidenten werkt dit gevoel nog in de hand.

Zelf vliegen, ook als ik een bril draag?

Wie een bril of lenzen draagt zal daar meestal geen enkel probleem mee ondervinden en moeiteloos goedgekeurd worden bij de periodieke medische keuringen.

Duur?

Ook de prijs hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. Veel leden van onze club besteden op jaarbasis aan hun vlieghobby evenveel als een verstokte roker aan zijn dagelijkse portie sigaretten. Dikwijls staart men zich blind op het uit te geven bedrag om tot de uiteindelijke vliegvergunning te komen. Dat kan soms aardig oplopen, maar vergeet niet dat de uitgaven slechts geleidelijk gebeuren, en verspreid zijn over maanden of zelfs jaren die men er normaal over doet om die vergunning te behalen. En toch ook niet onbelangrijk: het plezier van het vliegen begint reeds…bij de eerste les!

Dus ook ik kan leren vliegen?

Ja, iedereen kan leren vliegen en met wat doorzettingsvermogen, geduld en tijd kan je piloot worden. Op het vliegveld van Aero-Kiewit bieden we twee verschillende soorten opleidingen aan. Wil je vliegen met een motorvliegtuig en je PPL brevet halen? Dat kan! Wil je vliegen met een licht motorvliegtuig en ULM-piloot worden? Dat kan! Ontdek het op de volgende pagina’s.

De verantwoordelijke voor deze opleiding is voorzitter Frank Sterkmans (+32 478 94 81 80) bijgestaan door:

Ivan Cappuyns – verantwoordelijke voor ULM-opleiding (+32 486 38 65 48)

Dany Creeten – verantwoordelijke voor PPL-opleiding (+32 477 50 10 14)

Voor bijkomende informatie kan u steeds een van bovenstaande verantwoordelijken contacteren.

PPL opleiding

Opleiding tot privaat piloot

OO-KWQ

Sinds 7 augustus 2015 is Aero-Kiewit officieel een ‘ATO’ wat de afkorting is van Approved Training Organisation. Kort samengevat wil dit zeggen dat wij aan de strengste voorwaarden voldoen om kandidaatpiloten op te leiden op een professionele manier. Een goede omkadering en persoonlijke opvolging zorgen ervoor dat wij een hoog slaagpercentage kunnen voorleggen.

Wie kan de opleiding volgen?

Het vliegen met sportvliegtuigen in België wordt gereglementeerd door verschillende wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten. De gezagvoerder van het toestel is volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten terwijl het Belgisch Bestuur der Luchtvaart waakt over de correcte toepassing ervan. Om de opleiding tot privaat piloot te starten is er geen minimumleeftijd vastgelegd. Echter moet de kandidaat wel 17 jaar zijn om het praktijkexamen te mogen afleggen.

Men moetniet beschikken over een diploma om te kunnen starten. Een portie gezond verstand en motivatie zijn dé pijlers tot succes. Mits degelijke opvolging van de leerstof en voorbereiding van de volgende les is het slagen voor het theorie- en praktijkexamen een haalbare kaart voor iedereen!

Vergunningen

Voor het bekomen van een vliegvergunning dient de kandidaat-piloot:

 • te beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden,
 • te beschikken over een medische vergunning,
 • te slagen in het theoretisch examen en het praktijk examen,
 • te slagen in een English Language Proficiency Test.

De vliegvergunning blijft in principe levenslang geldig.

Medische controle

De kandidaat moet een medisch onderzoek ondergaan bij een door het Bestuur der Luchtvaart erkende dokter. Wij raden aan om het medisch onderzoek af te leggen alvorens met de opleiding te starten.

Om te kunnen vliegen dien je als piloot te voldoen aan bepaalde medische eisen. Het zicht, gehoor, evenwicht, hart en bloed zijn de belangrijkste facetten van het onderzoek. In tegenstelling tot bepaalde vooroordelen hoef je als privaat piloot helemaal geen “atleet” te zijn en niet te beschikken over “perfecte ogen”, een bril dragen is bijvoorbeeld toegelaten. Vanzelfsprekend zijn er medische minima, maar de meeste personen voldoen hieraan. Het is eerder uitzonderlijk dat een kandidaat-piloot wordt uitgesloten omwille van medische redenen. Wil je leren vliegen en heb je twijfels over uw medische geschiktheid, dan is het aan te raden om zeker vooraf een medische controle te laten uitvoeren.

Daarnaast zal elke piloot, afhankelijk van haar of zijn leeftijd, periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan.

Samengevat:

 • Personen jonger dan 40 jaar dienen om de 5 jaar een onderzoek te ondergaan.
 • Personen tussen de 40 en 49 jaar dienen om de 2 jaar een onderzoek te ondergaan.
 • Personen vanaf 50 jaar dienen jaarlijks een onderzoek te ondergaan.

Elke plotse en ernstige wijziging in de gezondheidstoestand van een piloot (bvb een operatie, een ernstige ziekte of het nemen van bepaalde medicatie) zal de medische geschiktheid opschorten. Een onderzoek alvorens opnieuw te vliegen zal dan noodzakelijk zijn. Bij twijfel, neem je steeds contact op met uw arts gespecialiseerd in luchtvaartgeneeskunde.

Voor uw medische controle kan u contact opnemen met een arts opgenomen in de lijst van het DGLV.

De theorie opleiding

De theoretische opleiding tot privaat piloot omvat in totaal 9 vakken. Hoewel de leerstof voor velen nieuw zal zijn, kan ze toch gemakkelijk aangeleerd worden. Men hoeft geen grote wiskundige te zijn, met een goede motivatie en gezond verstand kom je heel ver. Het didactisch materiaal ter beschikking in de club heeft een enorme toegevoegde waarde aan de opleiding.

De lessen worden gespreid over een periode van circa 9 maanden en bevatten volgende vakken:

1. Luchtvaartreglementering

In deze lessen bespreken we alle wetgeving in verband met het VFR-vliegen. Dit omvat onder andere de indeling van het luchtruim, de minimale vlieghoogtes, de visuele seinen die gebruikt worden, de luchtverkeersdiensten en het ontstaan van de reglementering.

2. Navigatie

Een zeer praktijkgericht vak! Kennis van de aardbol is de eerste stap, gevolgd door de verschillende navigatiekaarten die gebruikt worden in de luchtvaart. Verder leren we de invloed van de wind berekenen, de invloed hiervan op onze vluchttijd alsook leren we alles over de radionavigatie. Kortom omvat dit vak een groot stuk van de dagelijkse vluchtvoorbereiding.

3. Meteorologie

Het goed kunnen interpreteren en evalueren van de weersomstandigheden voor en tijdens de vlucht is zeer belangrijk. We leren hoe wolken ontstaan, waarom er mist kan optreden en hoe een onweerswolk gevormd wordt. Doorheen de cursus zullen we zien welk weer we kunnen verwachten in welke omstandigheden, dit aan de hand van de analyse van verschillende weerkaarten.

4. Radiocommunicatie

We vliegen in een zeer druk luchtruim, daarom hebben we voor elke vlucht verschillende klaringen nodig. De noodzakelijke radioprocedures om met de verkeersleiding te communiceren, aan de hand van het luchtvaartalfabet, komen aan bod in deze cursus. Verder bespreken we hoe we omgaan met noodsituaties over de radio en hoe radiogolven eigenlijk ontstaan en zich voortplanten.

5. Gewichts- en prestatieberekening

Voor elke vlucht dienen we verschillende zaken te controleren aangaande de gewichtsverdeling van het vliegtuig alsook de prestaties van het toestel in verschillende weersomstandigheden. We gaan de fundamentele berekeningstechnieken met betrekking tot het uitvoeren van een vlucht aanleren. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van het gewichtsbestek, berekening van de mee te nemen hoeveelheid brandstof en het berekenen van de nodige startbaanlengte.

6. Kennis van het vliegtuig

Deze lessen behandelen alle technische aspecten van een sportvliegtuig. De structuur van de vliegtuigcel en de werking van de motor en de verschillende controle-organen voor uitvoering van de vlucht worden hier uitvoering in besproken.

7. Instrumenten

In dit vak wordt uitgelegd hoe de verschillende cockpitinstrumenten precies werken. Hoe weet een hoogtemeter hoe hoog we vliegen? Hoe weet de snelheidsmeter hoe snel we vliegen? Wat zijn de externe invloeden op het kompas? Hoe werken de verschillende gyroscopen enz…

8. Vluchtbeginselen

De belangrijkste begrippen van aerodynamica worden tot in detail besproken. We hebben reeds de werking van de stuurorganen gezien in het vak “Kennis van het vliegtuig”, maar in dit vak bekijken we hoe het vliegtuig beweegt na de input op het controleorgaan. Verder worden de verschillende vluchtregimes zoals stijg-, daal- en kruisvlucht nader bekeken.

9. Menselijke prestaties

Hier gaat het vooral over hoe een mens reageert (fysisch en psychisch) op bepaalde omstandigheden die zich in vlucht kunnen voordoen. Ook verschillende menselijke beperkingen komen aan bod zoals optische illusies en G-krachten. De lesgever raakt eveneens enkele belangrijke psychologische aspecten aan.


De theorielessen vinden steeds plaats op woensdag en vrijdag van 20.00 tot 22.30 uur, vanaf begin oktober tot ca. einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Op het einde van ieder der 9 lessenpakketten wordt er een examen georganiseerd door Aero-Kiewit. Op het einde van het totale lessenpakket, einde van het schooljaar, wordt een globaal proefexamen afgenomen. Voor elk vak dient men minimum 75 % te behalen. Na slagen in dit afsluitend examen te Aero-Kiewit krijgt de leerling een schriftelijke toelating van de ATO om het theorie-examen in Brussel af te leggen. Dit gebeurt in de gebouwen van het Directoraat Generaal. Zo de leerling niet slaagt voor alle vakken (slagen is min. 75% halen) mag hij zich nog driemaal aanmelden voor herexamens voor de vakken waarin hij nog niet slaagde. Zo niet geslaagd na vier zittijden (eerst examen en drie herexamensessies) zal de leerling zich wenden tot de ATO voor verdere theorie-opleiding.

Gelieve er rekening mee te houden dat het theorie brevet slechts 2 jaar geldig blijft en men binnen deze periode in het praktijkexamen moet slagen. Het volgen van de theorieopleiding houdt geen verplichting in tot het volgen van de praktijkopleiding. Om de theorie opleiding bij Aero-Kiewit te volgen is tevens geen lidmaatschap vereist!

De kostprijs voor deze in clubverband aangeboden theoriecursus bedraagt €375. Indien je slaagt voor proefexamen en je bent lid van de club wordt €250 terug op je provisierekening gestort. Het cursusmateriaal en -boeken zijn te verkrijgen in de club en kosten €130 voor het totaalpakket.

 • Lesplaats: pilotenlokaal Aero-Kiewit vzw
 • Lesdagen: woensdag en vrijdag van 20.00 tot 22.30 uur

De praktijkopleiding

Men kan de praktijkopleiding reeds starten parallel met de theorielessen. Zo kan de leerling de theorie koppelen aan de praktijk. Bovendien zorgt dit voor extra motivatie om te studeren. In tegenstelling tot de theorielessen kan men zelf, in overleg met de instructeur, kiezen wanneer de praktijklessen plaatsvinden. In tegenstelling tot de theorie opleiding is “lidmaatschap vereist” om een praktijkopleiding te kunnen volgen.

Leren vliegen doen we meestal in een uiterst betrouwbare Cessna 152 / OO-KWP. Dit is het meest geproduceerde sportvliegtuigje in de geschiedenis en dient als lestoestel in vele vliegclubs en -scholen. Aero-Kiewit beschikt naast de Cessna 152 (OO-KWP / Tweezitter) ook over een Cessna 172 (OO-KWT / Vierzitter), een Tecnam P2008 (OO-KWR / Tweezitter) en een Tecnam P2010 (OO-KWQ / Vierzitter).

De eerste fase van de opleiding houdt in dat de leerling de basisprincipes van het vliegen leert kennen. Rechtdoor vliegen, bochten nemen, klimmen en dalen. Als men dit goed onder de knie heeft, leert men opstijgen en landen. Een grote mijlpaal is de “eerste solovlucht”: de instructeur beslist dat de leerling klaar is om helemaal alleen een vlucht rond het vliegveld uit te voeren. Een onvergetelijk moment in de carrière van een piloot!

Nadien begint men met de navigatievluchten, de leerling onderneemt samen met de instructeur vluchten naar andere Belgische luchthavens. Ook dit zal de leerling op termijn zelf moeten kunnen: een ‘solo navigatievlucht’.

Op het einde van de praktijk opleiding moet de leerling een praktijkexamen afleggen. Het praktijkexamen wordt afgelegd met een examinator aangeduid door het Directoraat-generaal Luchtvaart. Het praktijkexamen mag slechts afgelegd worden na het slagen in het theorie-examen en een vliegopleiding van minimum 45 uren. Het is echter zelden dat iemand zonder voorafgaande vliegervaring na deze 45 vlieguren praktijkopleiding op een voldoende niveau is om het praktisch examen af te leggen. Een meer realistisch streefgetal is 60 à 65 vlieguren. Veel hangt af van je talent en de regelmaat waarmee je tijdens je opleiding vliegt. Men zal een normale vlucht uitvoeren waarbij de leerling moet navigeren en uitwijken naar een andere luchthaven. De leerling zal moeten aantonen dat hij alle facetten van het vliegen goed beheerst. Bij het slagen voor dit examen kan de piloot zich welverdiend “Private Pilot” noemen.

Met een vergunning “Private Pilot Licence” mag men onbezoldigd vliegen met passagiers overdag, in goede weersomstandigheden en dit zowel nationaal als internationaal. Men mag vliegen op het vliegtuigtype waarop het examen werd afgelegd; voor andere types vraagt de club een extra oefenvlucht met clubinstructeur.

Heb je verdere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren.

Meer info: danycreeten@hotmail.com

English Language Proficiencytest

Als een piloot gebruik maakt van de officiële radio-telefonie frequenties (ATC/Flight Information), dient deze de taalvaardigheid te bewijzen in de taal die door deze dienst gehanteerd wordt. Dit in overeenstemming met EASA Air Crew Regulations PART-FCL.055, inzake “Language Proficiency”. De taal voor officiële radio-communicatie in het Belgisch luchtruim is Engels.

Om je PPL vergunning te kunnen krijgen moet je nog aan deze eis voldoen. Als PPL piloot zal je moeten bewijzen dat je voldoende kennis hebt van de Engelse taal in de burgerluchtvaart. Dit is de “English Language Proficiencytest“ (ELP). Hiervoor moet je een mondeling examen afleggen bij een erkend examinator of examencentrum. Je bent geslaagd als je minimum een ‘Level 4’ behaalt, het maximum is ‘Level 6’. ‘Level 4’ is 4 jaar geldig, ‘Level 5’ is 6 jaar geldig en ‘Level 6’ is levenslang geldig. Daarna moet een nieuwe ELP-test afgelegd worden.

Kostprijs van de opleiding tot privaat piloot

Theorieopleiding

De kostprijs voor de in clubverband aangeboden theoriecursus bedraagt €375. Indien je slaagt voor het theoretisch examen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel en ondertussen lid bent van Aero-Kiewit wordt €250 terug op je provisie gestort. De cursusboeken zijn te verkrijgen in de club en kosten €130 voor het totaalpakket. Het bedrag kan per overschrijving of met bancontact betaald worden. Lidmaatschap is hierbij niet vereist.

Praktijkopleiding

De totale kostprijs van de praktijkopleiding is sterk afhankelijk van de leercurve van de kandidaat. Het praktijkexamen mag slechts afgelegd worden na het slagen in het theorie-examen en een vliegopleiding van minstens 45 uren.

Globaal kostenplaatje

Met een budget van €9.250is het in principe mogelijk om een “Private Pilot” vergunning te behalen. Globaal dient men toch te rekenen op een “all-in” budget van €11.000 voordat men een “Private Pilot” vliegvergunning heeft. Meestal spreidt men dit over een periode van 1,5 tot 2 jaar. Dit totaalbudget omhelst:

 • Medische keuring ( initieel groot onderzoek )
 • Oefenvergunning en vluchtenboek
 • Lidmaatschap en waarborgsom Aero-Kiewit
 • Eénmalige patrimoniumbijdrage Aero-Kiewit ( te betalen na één jaar lidmaatschap )
 • Aankoop boekenpakket theorie opleiding
 • Eén jaar theorielessen, gegeven door diverse luchtvaartproffessionels
 • Theoretisch examen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel
 • English Language Proficiencytest
 • Huur clubtoestel + instructie
 • Aankoop vliegmateriaal
 • Praktijk examen + examinator
 • Lidgeld VVMV
 • Brevet

ULM opleiding

Wat is een ULM ?

ULM staat voor « Ultra Light Motorised ».

Een ULM is een luchtvaartuig met maximum 2 personen aan boord en waarvan de belangrijkste eigenschappen zijn:

 1. Hij moet in staat zijn om telanden tegen eens snelheid lager of gelijk aan 65 km/h, in landingsconfiguratie, motor op traagloop en bij de maximaal toegelaten massa. Deze snelheid noemt men de « stall snelheid » of in luchtvaarttermen, de « VSO » (Velocity Stall).
 2. De maximaal toegelaten massa bij het opstijgen, alles inbegrepen (toestel, passagier, brandstof, bagages, etc…), mag niet meer zijn dan:
  • 300 kg voor een éénzitter ULM
  • 315 kg voor een éénzitter ULM voorzien van een noodparachute bevestigd aan de cel
  • 450 kg voor een tweezitter ULM
  • 472,5 kg voor een tweezitter ULM voorzien van een noodparachute bevestigd aan de cel

Een gemotoriseerd Ultra Licht toestel onderscheidt zich van een toerismevliegtuig door zijn lager gewicht en van een zweefvliegtuig doordat hij een motor heeft. Het leren vliegen en de exploitatie van een toestel zijn beterkoop dan bij een toerismevliegtuig. De ULM beschikt over zijn bewegingsvrijheid in de niet gecontroleerde zones (G zones genoemd), waar het gebruik van de radio niet verplicht is.

In België komen er twee type ULM’s voor:

1) DPM (Delta Plane Motorised), ook gemotoriseerde delta genoemd.

De geschiedenis van de ULM is met dat type toestel begonnen. De DPM bestaat uit een deltavleugel waaronder een driewieler bevestigd is met de zitplaats(en) en achteraan de motor. Zijn natuurlijk evenwicht heeft weg van een slinger. Een slinger (zoals in een oude klok) is een systeem geanimeerd door een heen en weer beweging rond een punt of as. Hij is gedreven door een kracht die hem naar een evenwichtspunt tracht terug te brengen.

Het sturen van een DPM gebeurt door verplaatsing van het zwaartepunt. Door de controlestang, welke via een driehoek verbonden is aan de vleugel, te bewegen verplaatst men het zwaartepunt, wat het traject van het toestel wijzigt. Wanneer men bij rustig weer de controle stang lost, dan zal de DPM zich auto-stabiliseren: de controlestang gaat naar zijn neutrale positie. Dit is het slingereffect.

De eigenschappen:

 • De vluchten zijn meer fysisch en sportiever in vergelijking met het tweede type ULM.
 • Men is in open lucht, onderhevig aan de atmosferische omstandigheden
 • Uitstekend zicht in alle richtingen
 • Het sturen is zeer intuïtief
 • Zeer aangenaam bij goed weer en voor kleinere vluchten
 • Goedkoper, toegankelijker

2) MULTI ASSER, heeft meer weg van een vliegtuig

Een multi-asser is een ultralicht gemotoriseerd toestel waarvan de controle in vlucht verzekerd wordt door de aerodynamische sturing rond twee of 3 assen. Ze worden zoals een vliegtuig gestuurd: voetpedalen en stuurknuppel. Meestal gaat het om 3 assers (stampen, rollen en gieren).

In deze categorie bestaat een grote diversiteit aan toestellen:

De meest eenvoudige toestellen hebben een buisstructuur bekleed met stof. Zij kunnen kruissnelheden aan van 80 tot 150 km/h, zijn robuust, wendbaar en gemakkelijk te landen, ook op kleinere vliegvelden.

De modernere toestellen zijn in composietmateriaal of in aluminium en zijn performanter. De toestellen met hoge vleugel kunnen in kruissnelheid soms 180 km/h halen en de toestellen met lage vleugel zelfs kruissnelheden van 250 km/h. Deze type toestellen laat langere navigaties toe.

De eigenschappen:

 • Wordt gestuurd als en vliegtuig
 • De sturing vergt meer techniek en precisie.
 • Met twee vingers te sturen, zonder moeite
 • De meeste toestellen hebben een gesloten cabine, soms zelfs verwarmd
 • Gaat beter door de turbulenties
 • Goed zicht, maar soms minder dan een DPM
 • Meer geschikt voor lange navigatie

In andere Europese landen, zijn er onder de ULM categorie nog andere type toestellen ondergebracht: de autogiro’s, de paramotors en de ultralichte helikopters

Leren ULM-vliegen te Aero-Kiewit…

Droomt u van rust, ruimte, wolken, reizen, mooie weidse zichten, de vrijheid van een vogel beleven, uw horizonten verleggen…een vliegtuig besturen! Zelf een vliegtuig besturen, van jongs af bijt het als een microbe, maar je hebt het altijd verdrongen. Deze droom kan werkelijkheid worden. Het kan en is haalbaar! Is dit ook jouw droom, dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij bieden u een kwaliteitsvolle vliegopleiding, theorie en praktijk, aan.

Naarmate je meer ervaring op doet wil je ook de sensatie van het ‘echte reizen’ in binnen- en buitenland proeven. Je bent er volledig uit, je kan aan niets anders denken dan aan het besturen van jouw toestel en aan het navigeren. Je geniet met volle teugen…

Bij Aero-Kiewit kan je een volledige vliegopleiding tot ULM-Piloot” volgen.

Opleiding tot ULM-piloot…

Recreatief vliegen met een ULM is pure ontspanning…door inspanning. Van bij je eerste stappen op weg naar een vliegvergunning helpen we je met raad en daad. Het begint bij jouw eerste medisch onderzoek op basis waarvan je een oefenvergunning aanvraagt. Van zodra de papieren in orde zijn mag je onmiddellijk starten met de praktijk opleiding. Je spreekt een datum en uur af met de instructeur. We inspecteren het toestel, zetten de poort open en we gaan de lucht in…

Samen met de instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kennen om zelfstandig een ULM te besturen. We maken gebruik van een schema waar jouw gedane oefeningen in bijgehouden worden zodat we bij een volgende les perfect weten welk onderdeel we dan kunnen oefenen. Voor de vlucht worden de oefeningen op de grond doorgesproken. Bij terugkeer volgt een debriefing.

De eerste fase van de opleiding gebeurt in dubbelbesturing, dit wil zeggen met de instructeur aan boord. Men ontdekt en leert de werking van de roeren, de gebruikslimieten van het vliegtuig, het opstijgen en het landen. Na ongeveer 12 à 15 vlieguren in dubbelbesturing ben je klaar om voor de allereerste keer alleen te vliegen, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de instructeur. Men noemt dit de ‘eerste solovlucht’. Het is een korte vlucht, maar voor iedereen een onvergetelijke gebeurtenis. Dit geeft een echte kick!

Daarna wordt het restant van de opleiding afgewerkt tot je volwaardig vliegbrevet.

Er wordt begonnen met navigatievluchten. Dit zijn vluchten buiten de vertrouwde omgeving van de luchthaven. Men leert zich verplaatsen van het ene vliegveld naar het andere. Tijdens deze navigatievluchten wordt ook geoefend in het vliegen aan lage snelheid, het vliegen van bepaalde figuren die moeten gekend zijn voor het praktijkexamen en het verhelpen van noodgevallen die zich kunnen voordoen in vlucht.

Tijdens de praktische proef levert de kandidaat het bewijs van de kennis en vaardigheid zoals bepaald in bijlage 2 van het KB  van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer ultralichte motorvaartuigen. Het examen omvat een briefing, het afnemen van de test zelf, de beoordeling van de kandidaat, een debriefing en het opstelling van het examenrapport. De overlandvlucht omvat een navigatie naar – en integratie in het circuit van – een vliegveld, gevolgd door een nadering met doorstart en een landing.

Er wordt aangeraden de praktijklessen te combineren met de theorieopleiding, lidmaatschap is vereist om een praktijkopleiding te kunnen volgen.

Met welk type ULM vliegen wij?

Wij vliegen enkel met het type dat sterk lijkt op een sportvliegtuig, de nieuwe generatie ULM’s. Ze worden bestuurd rond drie assen en beschikken over flaps. De autonomie bedraagt ruim 4 uur en je kan er makkelijk 600 km ver mee geraken. De ULM-vliegopleiding wordt gegeven op een Tecnam P92 (OO-G83 / hoogdekker). De kruissnelheid ligt tussen 120 en 180 km/h. Naast de Tecnam P92 beschikt de club ook over een Tecnam P2002 (OO-H49 / laagdekker). Op het ULM-toestel Tecnam P2002 worden geen opleidingsvluchten uitgevoerd. Enkel indien het ULM-toestel OO-G83 niet-beschikbaar is voor opleiding zal de verhuurder beslissen of dit mogelijk is met de OO-H49. Voor de OO-H49 is er een minimum vergunning vereist “met passagier”.

Opleidingstoestel OO-G83: Technische gegevens P92 Echo Classic (OO-G83)

Ecolight vliegen

Omdat ULM’s minder zwaar wegen behoeven ze minder vermogen en verbruiken ze minder benzine. Ze produceren bovendien beduidend minder geluid waardoor ze als minder hinderlijk worden ervaren.

ULM Piloot: theorie

Op eigen houtje een vliegtuig of een ULM besturen vergt nu eenmaal de nodige theoretische bagage. Daarvoor doorlopen we samen de volgende vakken: luchtvaart-reglementering, algemene kennis van de ULM, aërodynamica, vliegtechniek, instrumenten, weerkunde, navigatie, motoren, menselijke beperkingen. De radiocursus wordt afzonderlijk gegeven, al wordt er natuurlijk geoefend in vlucht.

Sommigen zien daar tegen op. Maar dat is echt niet nodig. Stapsgewijs wordt de leerstof er in gelepeld. Je hoeft geen wiskundige bolleboos te zijn om de theorie te kunnen begrijpen. En een specifieke voorkennis is niet nodig. De lessen worden ondersteund met veel illustraties zodat het geheel beter verteerbaar is. De lessen zullen in principe steeds doorgaan op woensdag en vrijdag van 20.00 tot 22.30 uur. Het totale aantal lesuren, proefexamens inbegrepen, bedraagt 120 uren. Tijdens de vakantieperiodes worden géén lessen gegeven.

Het examen over de reglementering dien je af te leggen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel op basis van 20 meerkeuze vragen. Je moet 75% halen om geslaagd te zijn. Wie de lessen intensief volgt is zeker geslaagd. De examens over de andere vakken leg je af bij een examinator, meestal op hetzelfde moment als de praktische vliegproeven.

Om de theorieopleiding te volgen is geen lidmaatschap vereist. Gelieve er rekening mee te houden dat het theorie brevet slechts 2 jaar geldig blijft en men binnen deze periode in het praktijkexamen voor het verkrijgen van het ULM-brevet moet slagen.

Globaal kostenplaatje

Globaal dient men te rekenen op een budget van €5500 voordat men een ULM-vergunning heeft.

Dit omhelst:

 • Medische keuring (groot onderzoek klasse 4)
 • Oefenvergunning en vluchtenboek
 • Lidmaatschap en waarborgsom Aero-Kiewit
 • Eénmalige patrimoniumbijdrage Aero-Kiewit ( te betalen na één jaar lidmaatschap )
 • Aankoop cursuspakket theorie opleiding
 • Theorieopleiding
 • Theoretisch examen bij de FOD Mobiliteit & Vervoer ( Directoraat-generaal Luchtvaart te Brussel )
 • Huur clubtoestel + instructie
 • Praktisch examen
 • Brevet

Voordat je passagiers mag meenemen dien je wel minstens 30 uren solo gevlogen te hebben.  De solo-uren die je gevlogen hebt tijdens je opleiding tellen hiervoor evenwel mee. Over het algemeen mag je er op rekenen dat je na het behalen van je vergunning, nog een 15-tal bijkomende solo-uren zal nodig hebben. Voorzoe hiervoor een bijkomend budget van ongeveer €1500.

Theorielessen PPL / ULM 2020 – 2021

De theorielessen PPL / ULM 2020-2021 bij Aero-Kiewit in Hasselt gaan van start in de tweede helft van oktober. De exacte datum moet nog vastgesteld worden. Dit is te wijten aan de gevolgen van de ons opgelegde veiligheidsmaatregelen in het kader van de Corona-crisis. Voor meer informatie van praktische aard verwijzen we je graag door naar onze website.

De eerstvolgende infoavond voor de opleidingen PPL / ULM bij Aero-Kiewit zal plaats vinden op za 5 septemberi 2020, om 19 uur bij ons klubhuis.  Adres: luchtvaartstraat 100, 3500 Hasselt.

Kom gerust even kennismaken met onze klub en onze opleidingen.  Er zal de nodige praktische informatie gegeven worden over het behalen van een pilotenvergunning bij ons. Je zal de gelegenheid hebben om vragen te stellen aan onze instrukteurs en lesgevers en je kan kennis maken met onze faciliteiten en opleidingstoestellen.


Inschrijven enkel online via de website.